retro, mokyklos laikai, apie 1985 - 1987 metus         Autorius: Wacatka, Robkė, Sipas

besigėrinčioji
 
į albumus   kita